ABSTRAKCYJNE MYŚLENIE

Abstrakcyjne myślenie może przebiegać na różnym poziomie, zdolność do rozumienia wysoce abstrakcyjnych pojęć jest zazwy­czaj osiągana dopiero w okresie dorastania. Jednakże są też ludzie, którzy przez całe swoje życie posługują się tylko myśleniem kon­kretnym, bowiem zdolność do abstrahowania rozwinęła się u nich w niewielkim stopniu lub też ich myślenie tego poziomu w ogóle nie osiągnęło. Stąd tak bardzo interesujące są pytania: Jak to się dzieje, że dziecko, które jeszcze nie rozpoczęło nauki szkolnej, potrafi w my­ślach oderwać się od tego, co spostrzega zmysłami? Czy samo uczy się abstrahować od tego, co widzi, słyszy albo czuje? I czy my, sko­ro umiemy pobudzać rozwój pamięci dziecka, potrafimy też tak rozbudzać jego myślenie, aby zdolność do abstrahowania wystą­piła wcześniej niż to zazwyczaj bywa?

 

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie. Na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości, oraz rad jak wybrać dom odpowiadający Twoim oczekiwaniom. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)