BADANIA UWAGI

Badania uwagi prowadzone są nie tylko w psychologii i neuro­logii, a ich wyniki wykorzystywane są w wielu dziedzinach, w tym w reklamie. Jedna z pierwszych definicji uwagi (William James, XIX wiek) brzmi: „Jest to zdolność umysłu do jednoczesnego brania w po­siadanie w sposób jasny i żywy jednego z wielu możliwych obiektów czy ciągów myślenia”. Definicja ta ujmuje ówczesnym językiem istotę uwagi, z tym, że w obecnym rozumieniu uwaga jest zjawiskiem bar­dzo złożonym. Na procesy uwagi mają bowiem wpływ inne procesy psychiczne, w tym emocje, motywacja, pamięć, inteligencja, a tak­że aktywność narządów zmysłu (przede wszystkim oczu).

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie. Na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości, oraz rad jak wybrać dom odpowiadający Twoim oczekiwaniom. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)