CZEKAJĄC NA WIOSNĘ

Dzieci są już znużone zimą i czekają na wiosnę. Dłużący się czas oczekiwania można wykorzystać wychowawczo, skłaniając dzieci do refleksji. Jest to ważna umiejętność, bowiem zdolność do zastanowienia się przed podjęciem jakiegokolwiek działania na ogół sprzyja mądrej decyzji. Myślę tu o bardziej złożonych sytuacjach, bowiem są i takie, które wymagają natychmiastowego działania, opartego o intuicję, a nie o refleksję (tzw. szybka ścieżka reagowa­nia). Należą do nich sytuacje zagrażające życiu, które na szczęście pojawiają się rzadko. Natomiast we wszystkich innych sytuacjach namysł jest cenną zaletą umysłu, którą warto ćwiczyć od wczesne­go dzieciństwa.

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie. Na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości, oraz rad jak wybrać dom odpowiadający Twoim oczekiwaniom. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)