DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

Dla nauczycieli i rodziców istotne jest to, że rozróżnia się uwagę mimowolną (automatyczną) i dowolną (czyli świadomą). Ta pierw­sza dotyczy nagłych i silnych bodźców, jakie pojawiają się w oto­czeniu, na które zwracamy uwagę natychmiast, w sposób automa­tyczny. Natomiast drugi rodzaj uwagi dotyczy takich bodźców, na które zwracamy uwagę zgodnie z naszą wolą, czyli to my je wybie­ramy, a nie one nas. Uwaga dowolna przebiega oczywiście wolniej niż mimowolna. Szczególnie ważne wydaje się to, że świadome procesy uwagi wy­stępują jako reakcja na trzy rodzaje bodźców (Maria Pąchalska): na ważne dla przetrwania (na nie reaguje najniższe piętro układu nerwowego); na takie, które wzbudzają naszą ciekawość (na nie re­aguje układ sterujący emocjami); oraz na ważne ze względu na re­alizowane czynności, na podjęte zadanie, postawiony sobie cel (tu reaguje kora mózgowa, a konkretnie płaty czołowe).

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie. Na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości, oraz rad jak wybrać dom odpowiadający Twoim oczekiwaniom. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)