RADOŚĆ Z OSIĄGNIĘĆ

Dziecko najpierw zdolne tylko do utrzymania przed­miotu, kiedy zostanie mu on włożony do dłoni, zaczyna używać rąk jako narzędzi — samo nimi sięga, chwyta, rzuca lub manipu­luje. Jego ruchy nabierają koordynacji, dziecko zdobywa kontrolę nad swoim ciałem, ma radosne poczucie sprawstwa. Każde dziec­ko cieszy się ze swoich osiągnięć, uśmiecha się, całym ciałem wyra­ża myśl ja to umiem!” Dostarczanie poczucia sprawstwa jest ważnym wychowawczym zadaniem w każdym wieku dziecka. A jest tak dlatego, że wywo­łane przez poczucie sprawstwa pozytywne emocje w znacznej mie­rze wpływają na skuteczność uczenia się. Co więcej — im to, czego człowiek chce się nauczyć, jest trudniejsze — tym rola pozytyw­nych uczuć jest większa. A już przy myśleniu abstrakcyjnym sta­je się zasadnicza.

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie. Na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości, oraz rad jak wybrać dom odpowiadający Twoim oczekiwaniom. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)