REAKCJA NA ZDARZENIE

Dorośli nie zawsze o tym pamiętają, że dzieci inaczej niż oni re­agują na czekające je zdarzenia. Dzieci z reguły odczuwają lęk przed badaniem i to także wtedy, kiedy lekarz jest sympatyczny. Przyczy­ną niepokoju dziecka wcale nie musi być ślad pamięciowy, jaki po­zostawił po sobie doświadczony kiedyś ból, najczęściej bowiem lęk powstaje wskutek niewiedzy. Wciąż jeszcze zbyt rzadko lekarz wy­jaśnia dziecku, co będzie czynił, co ono będzie odczuwało, jak dłu­go potrwa jego taka bądź inna ingerencja odnosząca się do ciała dziecka. Jednak jeżeli wyjaśni, w wyobraźni dziecka nie zagnieżdża się lęk. A jeżeli oprócz wyjaśnienia zwróci się do dziecka o współ­udział, a nawet o małą pomoc (na przykład o potrzymanie banda­ża) — dziecko zazwyczaj akceptuje to, co czyni lekarz albo pielę­gniarka, a potem jest z siebie dumne. I kolejna wizyta nie będzie poprzedzona lękiem.

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie. Na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości, oraz rad jak wybrać dom odpowiadający Twoim oczekiwaniom. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)