SKUTECZNOŚĆ REKLAM

Stwier­dzono to w związku z badaniami nad skutecznością reklam, a zja­wisko to nazwano stale rozproszoną uwagą (za: Maurice Saatchi, „Forum” nr 29, 2006). Na razie zbyt mało jest na ten te­mat informacji, jednak właściwości uwagi współczesnych nastolat­ków warte są głębszego zainteresowania ze strony specjalistów. Co do rodziców i nauczycieli, to już od pewnego czasu niepokoją ich u dzieci nie tylko objawy zaburzonej uwagi związane z zespo­łem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), ale niekiedy sygnalizują oni zupełnie odmienne niż charakterystycz­ne dla tego zespołu zachowania, które można by przypisać wymie­nionemu powyżej zespołowi s t a 1 e rozproszonej uwagi. Za wcześnie na ocenę tego zjawiska, jednak z pewnością warto się nad nim poważnie zastanowić.

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie. Na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości, oraz rad jak wybrać dom odpowiadający Twoim oczekiwaniom. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)