UTALENTOWANIE DZIECKA

Istotnie, utalentowane w jakimś kierunku dzieci często nie potrafią uzasadnić swoich wyborów. Niczym instynkt kieruje nimi talent, który jest wrodzoną predyspozycją, ujawniającą się zazwy­czaj już we wczesnym dzieciństwie. Jednakże nie zawsze talent ma możliwość ujawnienia się, bo zda­rza się i tak, że dorośli nie akceptują zainteresowań i dążeń dziecka, narzucając mu własne wybory. I wówczas talent cichnie, aż zgaśnie. Oczywiście zależy to także od temperamentu dziecka, bowiem silne psychicznie i przebojowe dziecko łatwo stłumić się nie da. Nasuwa się tu myśl o koncepcji inteligencji wielorakich, w któ­rej duży nacisk położony jest na obserwowanie, co dziecko w wie­ku przedszkolnym lubi robić, gdy ma swobodę wyboru

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie. Na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości, oraz rad jak wybrać dom odpowiadający Twoim oczekiwaniom. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)