UWAGA W CENTRUM UWAGI

Wraz z początkiem roku szkolnego w centrum uwagi wielu rodziców oraz nauczycieli jest uwaga dzieci podczas uczenia się. Na­uczycieli niepokoi często obserwowane rozproszenie uwagi uczniów, odrywanie się od wykonywanego zadania, ich nadmierna reaktyw­ność na bodźce zewnętrzne: przelatujący nad szkołą samolot, pro­mień słońca padający na szybę, głosy dochodzące z ulicy — to wszyst­ko może zakłócić skupienie uwagi. Podobne problemy zgłaszają rodzice, szczególnie na początku roku szkolnego, a także później, przed jego zakończeniem. Niekie­dy niesłusznie podejrzewają występowanie u dziecka modnego obec­nie zespołu deficytu uwagi z nadruchliwością (ADHD). Jednakże na szczęście zazwyczaj daleko ich dzieciom do spełnienia klinicz­nych kryteriów zaliczenia ich zachowania do tego zespołu zaburze­nia rozwoju.

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie. Na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości, oraz rad jak wybrać dom odpowiadający Twoim oczekiwaniom. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)