UZASADNIENIE ISTNIENIA LĘKU

Takie uzasadnienie istnienia lęku, jego konkretyzowanie, ma za­zwyczaj wpływ terapeutyczny. Bo znacznie trudniej sobie poradzić z lękiem nieokreślonym, płynnym, nie do uchwycenia, niż z lękiem ukonkretnionym, oplatającym coś znanego. Czy w ogóle słowo pisane może wyzwolić lęk? Bo co do słów wy­powiadanych, zawierających oskarżenie, poniżających i zagrażają­cych — nikt nie ma wątpliwości. Także, jeżeli takie słowa zostały napisane i są skierowane do dziecka. Ale słowa zawarte w opowia­daniu czy wierszu? A jednak istnieją dzieci o szczególnej wrażliwości, nazywanej wer­balną. Jest to wrażliwość na słowa w jakiejkolwiek formie i dzie­ci takie są niekiedy uzdolnione literacko. Ale nie zawsze, bowiem może występować wrażliwość wyłącznie recepcyjna, czyli odbior­cza.

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie. Na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości, oraz rad jak wybrać dom odpowiadający Twoim oczekiwaniom. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)