WYOBRAŻENIA DZIECI

Ale niektóre dzieci wpatrują się w obrazy mroczne, niezrozumiałe, stoją przed nimi jak zahipnotyzowane. Kiedyś obserwowałam dwo­je dzieci przed obrazem Ociepki Duch w lesie. Dla jednego z nich był to duch pokraka, wygięty, zmurszały pień. Dla drugiego praw­dziwe drzewo zaczarowane w ducha, przy czym padło pytanie: „Kto tak je zaczarował?” A skoro dziecko pyta „kto”, to myśli, że istnieje czarownik, a skoro jest czarownik, to może zaczarować także dziec­ko wchodzące do lasu… Dzieci niewiele mówią o swoich wyobrażeniach, o swoich fanta­zjach. Bo kiedy zaczynają mówić, dorośli często nie chcą słuchać, lek­ceważąc „dziecięce bajanie”. Natomiast jeżeli dorośli chcą słuchać, to najczęściej dowiadują się czegoś szczególnie interesującego do­piero w sytuacji wyzwalającej.

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie. Na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości, oraz rad jak wybrać dom odpowiadający Twoim oczekiwaniom. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)